Telefony alarmowe

W dni wolne od pracy w siedzibie Spółdzielni przy ul. Górnośląskiej 9/11, prowadzone są dyżury pogotowia technicznego w godzinach 8:00 – 16:00 tel. 22 622-70-59.

 

Agencja Ochrony Mienia "MATPOL"
Ludna 1B 22 625-33-81
Okrąg 4A 22 621-53-57
Górnośląska 4A
22 622-31-61
Czerniakowska 178A 22 622-58-00
Wilanowska 16 22 628-55-07
Górnośląska 5/7B
22 622-74-54
   
Służby Porządkowe
TELEFON ALARMOWY 112
POLICJA
997
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ MIEJSKA 986

 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "TORWAR"

ul. Górnośląska 9/11
00-443 Warszawa

tel.: 22 628-06-55

e-mail: sekretariat@sbmtorwar.pl

 

Inspektor Ochrony Danych:

e-mail: iod@sbmtorwar.pl

 

Godziny pracy kasy:

poniedziałek, czwartek: 14:00 - 16:30

wtorek, środa, piątek: 9:00 - 14:00

 

Godziny pracy biura spółdzielni:

poniedziałek, czwartek: 7:30 - 18:00

wtorek, środa, piątek: 7:30 - 15:30

 

Dział Zgłoszeń Usterek: 

poniedziałek-piątek: 7:30 - 15:30

 

Godziny przyjęć interesantów działów:

Członkowsko-Mieszkaniowy,

Opłat Eksploatacyjnych,

Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,

Techniczny

poniedziałek, czwartek: 14:00 - 18:00

wtorek, środa, piątek: 9:00 - 14:00