Wizyta Pierwszej Damy w Klubie „Panorama”Na Powiślu są takie miejsca, gdzie w przyjaznej atmosferze można miło i pożytecznie spędzić czas.

To kluby osiedlowe SBM „TORWAR” – klub „Panorama” mieszczący się przy ul. Górnośląskiej 1
i Klub Wzajemnej Pomocy „AS” (co znaczy Aktywni Seniorzy) przy ul. Solec 63a.
Celem działalności obu klubów jest aktywizacja i integracja mieszkańców Spółdzielni
i pobliskich środowisk oraz zaspakajanie potrzeb kulturalno-oświatowych, rekreacyjnych

i socjalno-pomocowych.


Program aktywizacji i integracji skierowany jest do ludzi III wieku. Realizowany poprzez organizowanie stałych zajęć z gimnastyki zdrowotnej. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem, przyczyniają się do utrzymania sprawności fizycznej, a często do jej polepszenia. Ponadto w ramach profilaktyki zdrowotnej odbywają się spotkania z lekarzami i rehabilitantami.


Spotkania autorskie w ramach sekcji literackiej odbywają się z udziałem naszych lokalnych poetów, autorów wierszy, a także i z innych dzielnic. Organizowane są spotkania biesiadne, imprezy okolicznościowe, które mają na celu poznanie się uczestników i wzajemną pomoc. Organizowane są wycieczki autokarowe, z których korzysta wielu mieszkańców Powiśla.


W Klubie Wzajemnej Pomocy „AS” dużym powodzeniem cieszą się warsztaty plastyczne prowadzone pod kierunkiem artysty plastyka Alicji Wyszogrodzkiej. Miłośnicy-uczniowie malarstwa w wieku dojrzałym odkrywają w sobie dotąd nie znane talenty, które w rezultacie nadają im nowy sens życia. Tematyka
i technika obrazów jest różnorodna.


W klubie „Panorama” odbywają się cykliczne spotkania Anonimowych Alkoholików
i Anonimowych Depresantów, spotkania kombatantów, a także rozgrywki szachowe i brydżowe.
Ponadto realizowany jest program opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci. Podczas ferii

zimowych i wakacji, w ramach pozyskanych środków finansowych z Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście, organizowane są półkolonie w ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato

w mieście”. Dzieci mają zapewnioną opiekę i bardzo ciekawy program. W roku szkolnym organizowane są dla dzieci imprezy okolicznościowe. Warto zwrócić uwagę na Bieg Niepodległościowy organizowany
z okazji Święta Niepodległości. Podczas tej imprezy dzieci uczą się patriotyzmu, historii, a także zdrowej rywalizacji. W tej jak i w innych imprezach bardzo chętnie pomagają członkowie Komisji Społeczno-Kulturalnej Rady Nadzorczej SBM „TORWAR” i wolontariusze.


Dla samotnych i biednych z terenu Spółdzielni oprócz różnych imprez okolicznościowych organizowane są spotkania integracyjne z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Na te spotkania przybywa każdorazowo około 120 osób. W obu klubach prowadzona jest działalność socjalno-pomocowa poprzez organizowanie pomocy sąsiedzkiej, pośrednictwo w załatwieniu usług opiekuńczych i różnych spraw
w Urzędach, a także pomoc i pośrednictwo w rozwiązywaniu problemów prawnych i sąsiedzkich.
Działalność klubów przyczynia się do integracji mieszkańców. Wpływa również na uaktywnienie się
i chęć niesienia pomocy innym. Oba kluby są otwarte dla wszystkich, którzy poszukują wiedzy, porady i kontaktu z drugim człowiekiem.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

ZAJĘCIA STAŁE klub „Panorama”:

 

poniedziałki 13:00-15:00 Zajęcia manualne dla Seniorów

poniedziałek gimnastyka 16.00-17.00

wtorki gimnastyka 9.30-11.00

wtorki 12:00-14:00 spotkania „AA”

wtorki 14:00-19:00 spotkania Koła Brydżowego

wtorki 17:30-19:00 spotkania „Anonimowych Depresantów”

środy spotkania w kawiarence 12.30 -15.00

środy gimnastyka 16.00-17.00

czwartki gimnastyka 9.30-11.00

czwartki 10:00-12:00 spotkania „AA”

czwartki 14:00-19:00 spotkania Koła Brydżowego,

czwartki 17:30-19:00 spotkania „AA”,

piątki spotkania w kawiarence 12.00 -15.00

piątki 16:30-19:00 spotkania Koła Szachowego

 

Konkurs plastyczny - Wiosenne inspiracje

"Lato w mieście 2019" z klubem "Panorama"

Lato w Mieście 2019 - zdjęcia << kliknij

 

 

 

 

 

"Lato w mieście 2018" z klubem "Panorama"

 

 

Zdjęcia z działalności klubu "Panorama"

 

 

W klubie „Panorama” SBM była prowadzona dla dzieci akcja „Lato w mieście”. Dzieci brały udział w różnorodnych zajęciach i były objęte opieką wychowawczą.

 

 

 

 

 

 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "TORWAR"

ul. Górnośląska 9/11
00-443 Warszawa

tel.: 22 628-06-55

e-mail: sekretariat@sbmtorwar.pl

 

Inspektor Ochrony Danych:

e-mail: iod@sbmtorwar.pl

 

Godziny pracy kasy:

poniedziałek, czwartek: 14:00 - 16:30

wtorek, środa, piątek: 9:00 - 14:00

 

Godziny pracy biura spółdzielni:

poniedziałek, czwartek: 7:30 - 18:00

wtorek, środa, piątek: 7:30 - 15:30

 

Dział Zgłoszeń Usterek: 

poniedziałek-piątek: 7:30 - 15:30

 

Godziny przyjęć interesantów działów:

Członkowsko-Mieszkaniowy,

Opłat Eksploatacyjnych,

Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,

Techniczny

poniedziałek, czwartek: 14:00 - 18:00

wtorek, środa, piątek: 9:00 - 14:00

 

Jak do nas dojechać?