„Międzynarodowy Dzień Książki” 2024 r.

 

 

„Piknik z okazji Pierwszego Dnia Wiosny” 2024 r.

 

XXVIII Bieg Niepodległości Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej na Powiślu

 

Święto Rodziny w Klubie „Panorama” SBM „TORWAR” 2023r.

 

Andrzejki w Klubie „Panorama”

 

XXVII Bieg Niepodległości Miejscami Pamięci Narodowej dla dzieci i młodzieży

 

Wycieczka do Kazimierza Dolnego z Klubów SBM „TORWAR”


 

Wyjście do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

 

Wycieczka do Konstancina Jeziornej z Klubów SBM „TORWAR”

 

 

Święto Rodziny w Klubie „Panorama" 2022r.

 

Seniorzy z klubów SBM „TORWAR” w Pałacu Prezydenckim

 

W dniu 8 listopada br. seniorzy z klubów SBM „TORWAR” zwiedzali Pałac Prezydencki.

Podczas zwiedzania poznali historię i architekturę Pałacu. Mogli zobaczyć poszczególne pomieszczenia: Sień Główną, Salę Orderu Orła Białego, Kaplicę, Salę Rokoko, Salę Białą im. Lecha Kaczyńskiego, Jadalnię, Salę Niebieską, Salę Chorągwianą, Antyszambrę (pokój powitań), Salę Kolumnową,
Salę Obrazową (Bankietową), Ogród Zimowy.

Po  zwiedzeniu  Pałacu  odbyło się spotkanie z Panią Prezydentową Agatą Kornhauser-Dudą 
w sali o nazwie Ogród Zimowy. Pani Prezydentowa  zaprosiła gości na wspólny poczęstunek. Seniorzy poznali kulisy pracy Pary Prezydenckiej, dowiedzieli się jak przebiegają wizyty zagraniczne i krajowe. Pani Prezydentowa opowiedziała o zakresie swoich obowiązków i własnej aktywności. Obie strony poruszyły tematy dotyczące życia seniorów, zwrócono uwagę na międzypokoleniową wymianę doświadczeń. W świetle zbliżającego się Święta Niepodległości poruszono także temat rodaków za granicą.   Spotkanie odbyło się w bardzo przyjemnej i serdecznej atmosferze.

 

 

XXVI Bieg Niepodległości Miejscami Pamięci Narodowej dla dzieci i młodzieży

W dniu 05 listopada b r. Klub „PANORAMA” SBM „TORWAR” zorganizował XXVI Bieg Niepodległości Miejscami Pamięci Narodowej dla dzieci i młodzieży.

W imprezie wzięło udział około setki dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego , dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 w Warszawie, nauczyciele ,przedstawiciele Urzędu m.st Warszawy Dzielnicy Śródmieście oraz organizatorzy uroczystości SBM „TORWAR”.

Uczestnicy spotkania odwiedzili na trasie Miejsca Pamięci Narodowej, gdzie czekali na nich seniorzy wolontariusze z uśmiechem i zestawem pytań związanych z wydarzeniami historycznymi. Dzieci i młodzież wykazały się doskonałą znajomością tematu i chętnie odpowiadały na pytania, a także opowiadały historie zasłyszane ze szkoły i własnych rodzin dotyczące walki o Niepodległość.

Finał uroczystości odbył się na boisku szkolnym, gdzie na dzieci i młodzież czekali już liczni przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście m.in. Burmistrzowie Dzielnicy Śródmieście: Aleksander Ferens, Magdalena Wojciechowska , Wojciech Matyjasiak , Dyrekcja szkoły , nauczyciele oraz organizatorzy XXVI Biegu Niepodległości przedstawiciele Zarządu SBM „Torwar” i Klubu „PANORAMA”.

Dzieci i młodzież zostały nagrodzone brawami oraz medalami wykonanymi specjalnie na tę okoliczność. Na wzmocnienie sił uczestnicy biegu otrzymali poczęstunek regeneracyjny.

Na zakończenie Uroczystości Pan  Burmistrz Aleksander Ferens oraz kierownik Klubu „PANORAMA” Pani Cecylia Melnik podziękowali wszystkim dzieciom, młodzieży i organizatorom XXVI Biegu Niepodległości za czynny udział w przedsięwzięciu i postawę patriotyczną, po czy wszyscy uczestnicy odśpiewali hymn narodowy –„Mazurek Dąbrowskiego”.

 

Wizyta Pierwszej Damy w Klubie „Panorama”Na Powiślu są takie miejsca, gdzie w przyjaznej atmosferze można miło i pożytecznie spędzić czas.

To kluby osiedlowe SBM „TORWAR” – klub „Panorama” mieszczący się przy ul. Górnośląskiej 1
i Klub Wzajemnej Pomocy „AS” (co znaczy Aktywni Seniorzy) przy ul. Solec 63a.
Celem działalności obu klubów jest aktywizacja i integracja mieszkańców Spółdzielni
i pobliskich środowisk oraz zaspakajanie potrzeb kulturalno-oświatowych, rekreacyjnych

i socjalno-pomocowych.


Program aktywizacji i integracji skierowany jest do ludzi III wieku. Realizowany poprzez organizowanie stałych zajęć z gimnastyki zdrowotnej. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem, przyczyniają się do utrzymania sprawności fizycznej, a często do jej polepszenia. Ponadto w ramach profilaktyki zdrowotnej odbywają się spotkania z lekarzami i rehabilitantami.


Spotkania autorskie w ramach sekcji literackiej odbywają się z udziałem naszych lokalnych poetów, autorów wierszy, a także i z innych dzielnic. Organizowane są spotkania biesiadne, imprezy okolicznościowe, które mają na celu poznanie się uczestników i wzajemną pomoc. Organizowane są wycieczki autokarowe, z których korzysta wielu mieszkańców Powiśla.


W Klubie Wzajemnej Pomocy „AS” dużym powodzeniem cieszą się warsztaty plastyczne prowadzone pod kierunkiem artysty plastyka Alicji Wyszogrodzkiej. Miłośnicy-uczniowie malarstwa w wieku dojrzałym odkrywają w sobie dotąd nie znane talenty, które w rezultacie nadają im nowy sens życia. Tematyka
i technika obrazów jest różnorodna.


W klubie „Panorama” odbywają się cykliczne spotkania Anonimowych Alkoholików
i Anonimowych Depresantów, spotkania kombatantów, a także rozgrywki szachowe i brydżowe.
Ponadto realizowany jest program opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci. Podczas ferii

zimowych i wakacji, w ramach pozyskanych środków finansowych z Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście, organizowane są półkolonie w ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato

w mieście”. Dzieci mają zapewnioną opiekę i bardzo ciekawy program. W roku szkolnym organizowane są dla dzieci imprezy okolicznościowe. Warto zwrócić uwagę na Bieg Niepodległościowy organizowany
z okazji Święta Niepodległości. Podczas tej imprezy dzieci uczą się patriotyzmu, historii, a także zdrowej rywalizacji. W tej jak i w innych imprezach bardzo chętnie pomagają członkowie Komisji Społeczno-Kulturalnej Rady Nadzorczej SBM „TORWAR” i wolontariusze.


Dla samotnych i biednych z terenu Spółdzielni oprócz różnych imprez okolicznościowych organizowane są spotkania integracyjne z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Na te spotkania przybywa każdorazowo około 120 osób. W obu klubach prowadzona jest działalność socjalno-pomocowa poprzez organizowanie pomocy sąsiedzkiej, pośrednictwo w załatwieniu usług opiekuńczych i różnych spraw
w Urzędach, a także pomoc i pośrednictwo w rozwiązywaniu problemów prawnych i sąsiedzkich.
Działalność klubów przyczynia się do integracji mieszkańców. Wpływa również na uaktywnienie się
i chęć niesienia pomocy innym. Oba kluby są otwarte dla wszystkich, którzy poszukują wiedzy, porady i kontaktu z drugim człowiekiem.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Wernisaż malarski w Klubie „Panorama"

 

"Lato w mieście 2019" z klubem "Panorama"

 

Lato w Mieście 2019 - zdjęcia << kliknij

 

"Lato w mieście 2018" z klubem "Panorama"

 

 

W klubie „Panorama” SBM była prowadzona dla dzieci akcja „Lato w mieście”. Dzieci brały udział w różnorodnych zajęciach i były objęte opieką wychowawczą.

 

 

 

 

 

 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "TORWAR"

ul. Górnośląska 9/11
00-443 Warszawa

tel.: 22 628-06-55

e-mail: sekretariat@sbmtorwar.pl

 

Inspektor Ochrony Danych:

e-mail: iod@sbmtorwar.pl

 

Godziny pracy kasy:

poniedziałek, czwartek: 14:00 - 16:30

wtorek, środa, piątek: 9:00 - 14:00

 

Godziny pracy biura spółdzielni:

poniedziałek, czwartek: 7:30 - 18:00

wtorek, środa, piątek: 7:30 - 15:30

 

Dział Zgłoszeń Usterek: 

poniedziałek-piątek: 7:30 - 15:30

 

Godziny przyjęć interesantów działów:

Członkowsko-Mieszkaniowy,

Opłat Eksploatacyjnych,

Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,

Techniczny

poniedziałek, czwartek: 14:00 - 18:00

wtorek, środa, piątek: 9:00 - 14:00