Rada Nadzorcza

 Skład Rady Nadzorczej SBM „Torwar”

W dniu 26 czerwca 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „TORWAR”.

Rada ukonstytuowała się w składzie:

 

Prezydium:

1. Grzegorz Płatek – Przewodniczący

2. Ryszard Jakubowski – Z-ca Przewodniczącego

3. Hanna Szulczewska – Sekretarz

 

Komisja Rewizyjna:

4. Marian Mońka – Przewodniczący

5. Maciej Reszczyński – Członek

6. Magdalena Piotrowska – Członek

7. Robert Olszewski – Członek

 

Komisja Techniczna:

8. Ryszard Jakubowski – Przewodniczący

9. Jarema Dziewulski – Członek

10. Paweł Przybysz – Członek

 

Komisja Społeczno-kulturalna:

 

11. Maria Lubańska – Przewodnicząca

12. Liliana Mołodoweć – Członek

13. Elżbieta Gryżewska – Członek

14. Magdalena Siemaszko – Członek

15. Agnieszka Łaga – Członek

 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "TORWAR"

ul. Górnośląska 9/11
00-443 Warszawa

tel.: 22 628-06-55

fax. 22 628-25-13

e-mail: sekretariat@sbmtorwar.pl

 

Inspektor Ochrony Danych:

e-mail: iod@sbmtorwar.pl

 

Godziny pracy kasy:

poniedziałek, czwartek: 14:00 - 16:30

wtorek, środa, piątek: 9:00 - 14:00

 

Godziny pracy biura spółdzielni:

poniedziałek, czwartek: 7:30 - 18:00

wtorek, środa, piątek: 7:30 - 15:30

 

Dział Zgłoszeń Usterek: 

poniedziałek-piątek: 7:30 - 15:30

 

Godziny przyjęć interesantów działów:

Członkowsko-Mieszkaniowy,

Opłat Eksploatacyjnych,

Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,

Techniczny

poniedziałek, czwartek: 14:00 - 18:00

wtorek, środa, piątek: 9:00 - 14:00

 

Jak do nas dojechać?