Rada Nadzorcza

 

Skład Rady Nadzorczej SBM „Torwar”

 

Prezydium:

Grzegorz Płatek – Przewodniczący

Grzegorz Stolarek – Z-ca Przewodniczącego

Magdalena Siemaszko – Sekretarz

 

Komisja Rewizyjna:

Milan Subotić – Przewodniczący

Anna Rud – Członek

Karol Gębka – Członek

Grzegorz Stolarek – Członek

Beata Kociołek – Członek

 

Komisja Techniczna:

Paweł Przybysz – Przewodniczący

Lech Staniszewski – Członek

Irena Czerwińska – Członek

Emilia Stańczyk – Członek

Daniel Łaga – Członek

 

Komisja Społeczno-kulturalna:

Liliana Mołodoweć – Przewodnicząca

Elżbieta Gryżewska – Członek

Jadwiga Olszewska – Członek

 

 

07-07-2022

W dniu 07 lipca 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „TORWAR”.

Rada ukonstytuowała się w składzie (klik)

 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "TORWAR"

ul. Górnośląska 9/11
00-443 Warszawa

tel.: 22 628-06-55

e-mail: sekretariat@sbmtorwar.pl

 

Inspektor Ochrony Danych:

e-mail: iod@sbmtorwar.pl

 

Godziny pracy kasy:

poniedziałek, czwartek: 14:00 - 16:30

wtorek, środa, piątek: 9:00 - 14:00

 

Godziny pracy biura spółdzielni:

poniedziałek, czwartek: 7:30 - 18:00

wtorek, środa, piątek: 7:30 - 15:30

 

Dział Zgłoszeń Usterek: 

poniedziałek-piątek: 7:30 - 15:30

 

Godziny przyjęć interesantów działów:

Członkowsko-Mieszkaniowy,

Opłat Eksploatacyjnych,

Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,

Techniczny

poniedziałek, czwartek: 14:00 - 18:00

wtorek, środa, piątek: 9:00 - 14:00