Informacja o działalności socjalnej SBM "TORWAR"

 


 

 Na Powiślu są takie miejsca, gdzie w przyjaznej atmosferze można miło i pożytecznie spędzić czas.
To kluby osiedlowe SBM „TORWAR” – klub „Panorama” mieszczący się przy ul. Górnośląskiej 1
i Klub Wzajemnej Pomocy „AS” (co znaczy Aktywni Seniorzy) przy ul. Solec 63a.
Celem działalności obu klubów jest aktywizacja i integracja mieszkańców Spółdzielni
i pobliskich środowisk oraz zaspakajanie potrzeb kulturalno-oświatowych, rekreacyjnych
i socjalno-pomocowych.

Program aktywizacji i integracji skierowany jest do ludzi III wieku. Realizowany poprzez organizowanie stałych zajęć z gimnastyki zdrowotnej. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem, przyczyniają się do utrzymania sprawności fizycznej, a często do jej polepszenia. Ponadto w ramach profilaktyki zdrowotnej odbywają się spotkania z lekarzami i rehabilitantami.

Spotkania autorskie w ramach sekcji literackiej odbywają się z udziałem naszych lokalnych poetów, autorów wierszy, a także i z innych dzielnic. Organizowane są spotkania biesiadne, imprezy okolicznościowe, które mają na celu poznanie się uczestników i wzajemną pomoc. Organizowane są wycieczki autokarowe, z których korzysta wielu mieszkańców Powiśla.

W Klubie Wzajemnej Pomocy „AS” dużym powodzeniem cieszą się warsztaty plastyczne prowadzone pod kierunkiem artysty plastyka Alicji Wyszogrodzkiej. Miłośnicy-uczniowie malarstwa w wieku dojrzałym odkrywają w sobie dotąd nie znane talenty, które w rezultacie nadają im nowy sens życia. Tematyka
i technika obrazów jest różnorodna.

W klubie „Panorama” odbywają się cykliczne spotkania Anonimowych Alkoholików
i Anonimowych Depresantów, spotkania kombatantów, a także rozgrywki szachowe i brydżowe.
Ponadto realizowany jest program opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci. Podczas ferii
zimowych i wakacji, w ramach pozyskanych środków finansowych z Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście, organizowane są półkolonie w ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato
w mieście”. Dzieci mają zapewnioną opiekę i bardzo ciekawy program. W roku szkolnym organizowane są dla dzieci imprezy okolicznościowe. Warto zwrócić uwagę na Bieg Niepodległościowy organizowany
z okazji Święta Niepodległości. Podczas tej imprezy dzieci uczą się patriotyzmu, historii, a także zdrowej rywalizacji. W tej jak i w innych imprezach bardzo chętnie pomagają członkowie Komisji Społeczno-Kulturalnej Rady Nadzorczej SBM „TORWAR” i wolontariusze.

Dla samotnych i biednych z terenu Spółdzielni oprócz różnych imprez okolicznościowych organizowane są spotkania integracyjne z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Na te spotkania przybywa każdorazowo około 120 osób. W obu klubach prowadzona jest działalność socjalno-pomocowa poprzez organizowanie pomocy sąsiedzkiej, pośrednictwo w załatwieniu usług opiekuńczych i różnych spraw
w Urzędach, a także pomoc i pośrednictwo w rozwiązywaniu problemów prawnych i sąsiedzkich.
Działalność klubów przyczynia się do integracji mieszkańców. Wpływa również na uaktywnienie się
i chęć niesienia pomocy innym. Oba kluby są otwarte dla wszystkich, którzy poszukują wiedzy, porady
i kontaktu z drugim człowiekiem.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Zdjęcia z działaności klubu "AS"

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "TORWAR"

ul. Górnośląska 9/11
00-443 Warszawa

tel.: 22 628-06-55

fax. 22 628-25-13

e-mail: sekretariat@sbmtorwar.pl

 

Inspektor Ochrony Danych:

e-mail: iod@sbmtorwar.pl

 

Godziny pracy kasy:

poniedziałek, czwartek: 14:00 - 16:30

wtorek, środa, piątek: 9:00 - 14:00

 

Godziny pracy biura spółdzielni:

poniedziałek, czwartek: 7:30 - 18:00

wtorek, środa, piątek: 7:30 - 15:30

 

Dział Zgłoszeń Usterek: 

poniedziałek-piątek: 7:30 - 15:30

 

Godziny przyjęć interesantów działów:

Członkowsko-Mieszkaniowy,

Opłat Eksploatacyjnych,

Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,

Techniczny

poniedziałek, czwartek: 14:00 - 18:00

wtorek, środa, piątek: 9:00 - 14:00

 

Jak do nas dojechać?