Aktualności

Nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych - segregowane

2020-02-13

Szanowni Mieszkańcy.

Spółdzielnia informuje, że od dnia 1 marca 2020 roku obowiązywać będą nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Wysokość opłaty wynika z Uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy: nr XXIV/676/2019 i nr XXV/730/2020. Obowiązuje system ryczałtowy, zgodnie z którym mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą płacić 65 złotych miesięcznie od gospodarstwa za odpady segregowane. Zarówno opłata jak i jej wysokość jest niezależna od SBM „TORWAR".

Załączniki:

wróć

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "TORWAR"

ul. Górnośląska 9/11
00-443 Warszawa

tel.: 22 628-06-55

e-mail: sekretariat@sbmtorwar.pl

 

Inspektor Ochrony Danych:

e-mail: iod@sbmtorwar.pl

 

Godziny pracy kasy:

poniedziałek, czwartek: 14:00 - 16:30

wtorek, środa, piątek: 9:00 - 14:00

 

Godziny pracy biura spółdzielni:

poniedziałek, czwartek: 7:30 - 18:00

wtorek, środa, piątek: 7:30 - 15:30

 

Dział Zgłoszeń Usterek: 

poniedziałek-piątek: 7:30 - 15:30

 

Godziny przyjęć interesantów działów:

Członkowsko-Mieszkaniowy,

Opłat Eksploatacyjnych,

Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,

Techniczny

poniedziałek, czwartek: 14:00 - 18:00

wtorek, środa, piątek: 9:00 - 14:00