Aktualności

Informacja o rozliczeniu kosztów zużycia wody, odprowadzania ścieków, ciepła użytego na potrzeby centralnego ogrzewania oraz o wysokości opłat eksploatacyjnych

2020-02-12

Szanowni Mieszkańcy.

SBM „TORWAR“ informuje, że:

  1. rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków;
  2. rozliczenia kosztów ciepła użytego na potrzeby centralnego ogrzewania;
  3. informacje o wysokości eksploatacyjnych od marca 2020 roku;

zostały wysłane do Państwa.

Rozliczenia i informacje o wysokości opłat znajdą Państwo w oddawczych skrzynkach pocztowych lub otrzymają je Państwo za pośrednictwem poczty albo drogą internetową.

Informacje o wysokości opłat eksploatacyjnych zawiera pozycję: Opłata za odbiór odpadów komunalnych – segregowane. Zarówno opłata jak i jej wysokość jest niezależna od SBM „TORWAR“.

wróć

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "TORWAR"

ul. Górnośląska 9/11
00-443 Warszawa

tel.: 22 628-06-55

e-mail: sekretariat@sbmtorwar.pl

 

Inspektor Ochrony Danych:

e-mail: iod@sbmtorwar.pl

 

Godziny pracy kasy:

poniedziałek, czwartek: 14:00 - 16:30

wtorek, środa, piątek: 9:00 - 14:00

 

Godziny pracy biura spółdzielni:

poniedziałek, czwartek: 7:30 - 18:00

wtorek, środa, piątek: 7:30 - 15:30

 

Dział Zgłoszeń Usterek: 

poniedziałek-piątek: 7:30 - 15:30

 

Godziny przyjęć interesantów działów:

Członkowsko-Mieszkaniowy,

Opłat Eksploatacyjnych,

Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,

Techniczny

poniedziałek, czwartek: 14:00 - 18:00

wtorek, środa, piątek: 9:00 - 14:00